Ubytovanie

Prosiecku dolinu alebo celý turistický okruh Prosieckou - Kvačianskou dolinou je najvhodnejšie absolvovať v smere hore dolinou "proti prúdu riečky Prosečianka" z východzieho bodu - z obce Prosiek. Je to prirodzenejšie ísť dolinou zdola na hor, aj pohľady na skalné útvary a prirodné scenérie sú krajšie - no dôvodom je najmä fakt, že pri prechode dolinou je nutné absolvovať aj výstup po rebríkoch čo je pre turistov oveľa bezpečnejšie a pohodlnejšie v smere  hore rebríkom ako v smere dole rebríkom.