Prosiecka a Kvačianska dolina

Prosiecka a Kvačianska dolina sú vedľa seba paralelne idúce doliny - pretínajúce masív Chočské vrchy v smere sever - juh. Obe doliny sú prepojené uceleným turistickým - náučným chodníkom s najkrajšími scenériami Prosiecka - skalné steny a lesné biotopy - kaňon, tiesňava, kamenná brána na vstupe - vodopád najkrajší v jarnom období a v zime - tiesňava s rebríkmi na výstupe - Svorad horské lúky a pasienky, Kvačianska - kanoň, vodopád a skalné steny - Oblazy mlyn a píla technické pamiatky. Turistický chodník je najvýhodnejšie prechádzať v nasledovnom smere a z východzích bodov :  

Prosiek - Prosiecka dolina - Kvačianska dolina - Prosiek

  Veľké Borové alebo Huty - Kvačianska dolina Oblazy - Prosiecka dolina - Veľké Borové, Huty

Kvačany - Prosiecka dolina - Kvačianska dolina - Kvačany

Prechod celou turistickou trasou trvá približne 7 hodín.

Turistická trasa - mapa

Ubytovanie Prosiek