Prevádzkovateľ 

Ing. Dezider Guráň

+421/905399332 Orange

prosieckadolina@gmail.com

 

Tu uveďte kontaktné informácie - hlavne adresu a telefónny kontakt. Pokiaľ sa na chode tohto projektu podieľa viacej osôb, je vhodné na tejto stránke uviesť kontakt na všetkých dôležitých členov tímu.

Kontaktujte nás