Jedna z najkrajších dolín na Slovensku

Pre všetkých ktorých oslovujú aktuálne témy

Zdravý životný štýl

ako spôsob života v 3 základných životných oblastiach
Zdravá výživa   ---   Pohybové aktivity   ---   Psychohygiena
 

---  "Pobyt v prírode"  ---   

Čitatelia časopisu Krásy Slovenska dali Prosieckej doline prívlastok najkrajšia dolina na Slovensku.

Prosiecka dolina je zaslúžene súčasťou národnej prírodnej rezervácie. V spojení s neďalekou súbežne idúcou Kvačianskou dolinou – tvorí turistickú trasu Prosiecka a Kvačianska dolina, ktorej súčasťou je SVORADOV náučný chodník, ktorý začína pri vstupe do Prosieckej doliny a pokračuje cez obec Veľké Borové popri reštaurácii BOROVEC až k parkovisku na konci obce Kvačany - pri vstupe do Kvačianskej doliny. Vytvára návštevníkom predpoklady pre nezabudnuteľný zážitok z celodennej túry krásnou prírodou.

Aby tento zážitok z celodennej túry začínajúcej a končiacej v Prosieku nebol negatívne ovplyvnený absolvovaním "vyčerpávajucej" poslednej trasy popod horu po žltej značke od parkoviska v Kvačianskej doline alebo cez obec Kvačany - časť Dlhá lúka do PROSIEKA - DOPORUČUJEME turistom využiť možnosť prepravy z obce Kvačany do obce Prosiek  autobusovou linkou z Kvačian do Liptovskej Sielnice ráscestie ( pri reštaurácii Koliba Gréta ) s odchodom autobusu z Kvačian v pracovné dni o 15,05 hod. (RD) alebo o 16,18 hod. (RD) a v nedeľu o 16,45 hod. (garáž SAD) s následným prestupom pri reštaurácii Koliba Gréta na nadväzujúci prípojný BUS spoj do Prosieka, ktorý prichádza od Liptovského Mikuláša v pracovné dni o 16,04 hod. alebo o 18,58 hod. a v nedeľu o 19,35 hod.

Prosiecka dolina je peši najprístupnejšia bezprostredne z obce PROSIEK, alebo aj z obcí Veľké Borové, Huty, Kvačany prípadne aj z obcí v blízkom okolí Liptovské Matiašovce, Liptovská Anna, Bukovina, Ižipovce, Liptovská Sielnica.

Vstup do doliny tvorí impozantná tzv. “Kamenná brána“ a to vo vzdialenosti približne 500m od zachytného a v sezóne plateného parkoviska na konci obce Prosiek.

  Dolina je prístupná aj pre nenáročných návštevníkov avšak pre  jej bezpečné a najmä „pohodlné“ zvládnutie vyžaduje minimálne ľahkú turistickú obuv. Väčšina turistov ju navštevuje za účelom absolvovania uceleného približne 7 hodín trvajúceho turistického okruhu „ ProsieckaKvačianska dolina

------------------------------------------------------------------

Dolina je vyhľadávaná a obľúbená pre jej ojedinelé prírodné krásy – pre jej členitosť a rozmanitosť ale hlavne prekrásnu prírodnú scenériu.

Ubytovanie v Prosieku

 

Kontakt

Dezider Guráň

+421/905399332

Reklama